Offentlige Institutioner

Skoler

Billede illustrerer akustisk løsning fra Intelligent Space hos skovle skolen i holte.

I de danske skoler er der et stigende fokus på det sunde indeklima, der både kan understøtte undervisningen og de sociale forhold eleverne imellem, og imellem lærer og elev. Adskillige undersøgelser fastholder dårlig akustik som en af de primære årsager til helbreds-, indlærings- og inklusionsproblemer i skoler. Hertil kommer udfordringer med social distancer og hygiejne.

Med udgangspunkt i bakterieresistente og formbare Soundscapes™ har Intelligent Space skabt en række produkter, der kan skabe mærkbare forbedringer i skolemiljøet – herunder også muligheden for at udvide undervisningsareal uden at bygge nyt.

Kontakt os, hvis du har brug for:

Hospitaler

Danske hospitaler har tradition for fokus på vigtige indendørs miljøforhold. Hygiejne, luftkvalitet og layout har haft høj prioritet for såvel patienter som medarbejdere (til tider på bekostning af den menneskelige velvære og produktivitet). 

Nyere forskning har dog sat fokus på den usynlige faktor i hospitals- og plejemiljøer, navnlig akustikken. Dårlige akustikforhold medfører stress og målbart længere helbredelsestid, øget sygefravær hos medarbejderne og uhensigtsmæssig kommunikation.

Intelligent Space har udviklet specielle akustiske produkter til sundhedssektoren. De er alle bakterieresistente og lette at rengøre. De reducerer uheldige støjniveauer og skaber bedre og mere diskrete kommunikationsforhold.

Kontakt os, hvis du har brug for:

Administration

Billede linker til side akustik i offentlig administration

I offentlige arbejdsmiljøer stilles der stigende krav til både trivsel og produktivitet hos medarbejderne. Effektiv og fortrolig kommunikation internt og i borgermøder er også blevet en forudsætning for effektivisering.  Stress på offentlige arbejdspladser er nærmest altid forbundet med dårlige akustiske forhold. 

Intelligent Space har udviklet flere smukke og effektive akustiske billeder og øvrige akustiske produkter rettet mod offentlige kontorer og andre offentlige bygninger.  Hertil kommer det multifunktionelle loftsystem u_Space med integreret belysning, akustik, rummedeling og netværk.

Kontakt os, hvis du har brug for:

Akustik gør en synlig forskel

Der er lavet meget forskning indenfor akustik og akustiks effekt på mennesker. Vi har derfor samlet noget nyere forskning om akustik på skoleområdet i denne artikel. Her kan du lære, hvordan akustik nedsætter stress, fremmer læring og fremmer velvære hos både lærere og elever på skoler.

Spørgsmål? Kontakt os

Ring til os

Vi ser frem til at høre fra dig

+45 42910195

Intelligent Space ApS
Strandvejen 130
DK-2900 Hellerup

hello@intelligentspace.dk

Skriv til os